Đến năm 2025, xây dựng, vận hành mạng lưới tài năng trẻ Việt Nam toàn cầu - Ảnh 1.

Thanh niên Việt Nam tiêu biểu, các nhà khoa học trẻ tham gia Diễn đàn trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu - Ảnh: NAM TRẦN

ĐếnnămxâydựngvậnhànhmạnglướitàinăngtrẻViệtNamtoàncầ

Ngày 1-11, Phó thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh ký quyết định phê duyệt đề án "Phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030".

ĐếnnămxâydựngvậnhànhmạnglướitàinăngtrẻViệtNamtoàncầ

Mục tiêu tổng quát của đề án nhằm phát hiện, tôn vinh, bồi dưỡng, phát huy tài năng trẻ Việt Nam nhằm góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao; khơi dậy tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến của tài năng trẻ Việt Nam; tạo động lực và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ; hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

ĐếnnămxâydựngvậnhànhmạnglướitàinăngtrẻViệtNamtoàncầ

Hằng năm, tối thiểu 70% thanh niên được cung cấp các thông tin về chủ trương, chính sách, các hoạt động phát hiện, bồi dưỡng, phát huy tài năng trẻ trên các lĩnh vực.

ĐếnnămxâydựngvậnhànhmạnglướitàinăngtrẻViệtNamtoàncầ

Đến năm 2025, xây dựng, vận hành mạng lưới tài năng trẻ Việt Nam toàn cầu và công viên số tài năng trẻ quốc gia.

ĐếnnămxâydựngvậnhànhmạnglướitàinăngtrẻViệtNamtoàncầ

Đến năm 2030, sau khi được phát hiện tôn vinh, tối thiểu 60% tài năng trẻ được bồi dưỡng, tham gia các hoạt động chia sẻ tri thức, hỗ trợ cộng đồng, tham gia phát triển kinh tế - xã hội do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các bộ, ngành, địa phương tổ chức.

ĐếnnămxâydựngvậnhànhmạnglướitàinăngtrẻViệtNamtoàncầ

Một trong các nhiệm vụ, giải pháp của đề án là phát hiện, tôn vinh tài năng trẻ. Trong đó, tổ chức các sân chơi học thuật, năng khiếu, tài năng trên từng lĩnh vực để thanh niên có môi trường bộc lộ tài năng…

ĐếnnămxâydựngvậnhànhmạnglướitàinăngtrẻViệtNamtoàncầ

Ngoài ra, tổ chức các hoạt động bồi dưỡng, hỗ trợ tài năng trẻ. Trong đó, tổ chức các hoạt động bồi đắp lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, khát vọng cống hiến cho các tài năng trẻ thông qua việc tổ chức các hoạt động về nguồn, tham quan các địa danh văn hóa, lịch sử của địa phương, đất nước; tham gia hoạt động hướng về biên giới, hải đảo; gặp gỡ, giao lưu với nhân chứng lịch sử...

ĐếnnămxâydựngvậnhànhmạnglướitàinăngtrẻViệtNamtoàncầ

Trung ương Đoàn lựa chọn các tấm gương tài năng trẻ tiêu biểu trong và ngoài nước, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức đoàn đại biểu tài năng trẻ Việt Nam thăm quần đảo Trường Sa và các đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

ĐếnnămxâydựngvậnhànhmạnglướitàinăngtrẻViệtNamtoàncầ

Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động tập huấn, hội trại, hội thảo, diễn đàn giữa các nhà khoa học đầu ngành uy tín trong và ngoài nước với các nhà khoa học trẻ, nghiên cứu sinh, sinh viên giỏi, tài năng nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học; chia sẻ kinh nghiệm, thông tin các kết quả nghiên cứu, gợi mở các ý tưởng và liên kết, hợp tác nghiên cứu; hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh của quốc gia. Hỗ trợ kết nối thương mại hóa các sản phẩm, công nghệ mới do thanh niên nghiên cứu, phát triển.

ĐếnnămxâydựngvậnhànhmạnglướitàinăngtrẻViệtNamtoàncầ

Tổ chức hỗ trợ cho tài năng trẻ có hoàn cảnh khó khăn, tài năng trẻ ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, biên giới, hải đảo được học tập, nghiên cứu và phát triển tài năng.

ĐếnnămxâydựngvậnhànhmạnglướitàinăngtrẻViệtNamtoàncầ

Tổ chức các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ và các diễn đàn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm cho đội ngũ cán bộ tham mưu, thực hiện công tác phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ.

ĐếnnămxâydựngvậnhànhmạnglướitàinăngtrẻViệtNamtoàncầ

Nghiên cứu đề xuất để hoàn thiện các chính sách đối với tài năng trẻ. Tổ chức các diễn đàn, đối thoại chuyên sâu liên quan tới chính sách về tài năng trẻ.

ĐếnnămxâydựngvậnhànhmạnglướitàinăngtrẻViệtNamtoàncầ